Tag: kinh doanh ecommerce

Tìm hiểu tổng quan về Google Shopping (P1)

Là người kinh doanh Ecommerce, ta cần tạo ra tầm nhìn cho thương hiệu và sản phẩm của mình. Đây là cơ sở để ta tạo ra các chiến lược marketing, phát triển kinh doanh. Vì vậy, ta cần tận dụng tối đa các công cụ hỗ trợ để thu thập thông tin, quảng bá […]

Back To Top