Tag: hướng dẫn căn bản

Khởi nghiệp với Thương mại điện tử (Ecommerce) cần những gì ?

Nếu bạn đọc được tiêu đề bài viết và quyết định click vào bài viết này, có lẽ bạn đã có một vài ý tưởng về sản phẩm trong đầu, bạn đang muốn mở một cửa hàng online và bán sản phẩm ra toàn thế giới. Hoặc có thể, bạn chưa có ý tưởng gì […]

Hướng dẫn tạo Terms and Conditions cho website bán hàng

Đối với bất kỳ doanh nghiệp bán hàng trực tuyến nào bán hàng hóa hoặc dịch vụ thì việc cung cấp một thỏa thuận về “Terms and Conditions (T&C)” còn gọi là “Điều khoản và Điều kiện” mạnh mẽ cũng quan trọng như việc lựa chọn chủ đề trang web của bạn. Tuy nhiên, các […]

Back To Top