Tag: case study

Vlog đặc biệt: Bài học từ hiện tượng mạng “vợ 65 chồng 24”

Hiện tượng mạng xã hội không chỉ đơn thuần mang tính chất giải trí. Đứng từ góc độ của người kinh doanh nhìn nhận, đây còn là một cách thức marketing hiệu quả. Với sự quan tâm, chú ý từ nhiều người, ta có thể tận dụng điều này để quảng cáo để thu lợi […]

Back To Top