Day: July 26, 2020

Đánh giá mức độ hiệu quả của mô hình dropshipping tại Việt Nam

Mô hình dropshipping tạo ra lợi nhuận nhờ sự chênh lệch đến từ giá nhập sản phẩm và giá bán ra ngoài thị trường. Muốn có sự thành công này đòi hỏi sự phát triển đồng thời giữa công nghệ hiện đại đi kèm cách quản lý áp dụng những cập nhật mới nhất trong […]

Back To Top